Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άμφισσας Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άμφισσας Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άμφισσας Προσωπικό  Διεύθυνση, Σύλλογος Καθηγητών, Βοηθ. Προσωπικό, Μαθητές - Τμήματα. Το Κτήριο  που στεγάζεται το 2ο Γυμνάσιο Βούλας, είναι σύγχρονο. Διαθέτει μεγάλα προαύλια, αμφιθέατρο, αίθουσα υπολογιστών, μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. Καινοτομίες  Εφαρμόστηκαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Θεατρικής παιδείας, Αγωγής υγείας, Πολιτιστικά, ευρωπαϊκά κ.λπ. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άμφισσας