Στο ταξίδι Στο ταξίδι Στο ταξίδι Στο ταξίδι Τριήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 2ου Γυμνασίου Βούλας   Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Το Πρόγραμμα Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ενέργεια Με σκοπό οι αυριανοί πολίτες οι σημερινοί μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις και να διαμορφώσουν μια υπεύθυνη Περιβαλλοντική συμπεριφορά θελήσαμε να προσεγγίσουμε  τις Προστατευόμενες Περιοχές και να αναδείξουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά και κατανάλωση ενέργειας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφόρο ανάπτυξη όχι μόνο σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανθρώπινη επιβίωση αλλά και σαν σημείο αναφοράς για την αειφόρο ανάπτυξη μιας περιοχής αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Αναφορικά με τη δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και εφόσον το τρέχον σχολικό έτος είναι αφιερωμένο στην "Ενέργεια" το συγκεκριμένο πρόγραμμα κινήθηκε παράλληλα ώστε το πρόγραμμα να εμπλουτισθεί με αυτούς τους στόχους. Το πρόγραμμα εναρμονίσθηκε και με τους στόχους του Ευρωπαϊκού προγράμματος Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2009, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να προβληματισθούν για πρακτικές που θα αναπτύσσουν στους τομείς, Περιβάλλοντος, της Αγωγής Υγείας, του Πολιτισμού και της Αγωγής Σταδιοδρομία