1  Θεοχαρόπουλος Μιχάλης  Υπέυθυνος ΚΠΕ 2  Πανάγου Θανάσης  Αναπλ. Υπεύθ. ΚΠΕ 3  Καραβέτζας Θωμάς  Μέλος Π.Ο. 4  Καστανά Αθηνά  Μέλος Π.Ο. 5  Κοτσάμπαση Βούλα  Μέλος Π.Ο. 6  Κόττης Γιώργος  Μέλος Π.Ο.  7  Κωστοπούλου Μαρία  Μέλος Π.Ο.       για τη θερμη υποδοχή, τη φιλοξενία, την παιδαγωγική υποστήριξή τους.       Μαθητές και Εκπαιδευτικοί της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου Γυμνασίου Βούλας Η Άμφισσα το σούρουπο Τα προγράμματα έχουν σχέση με θέματα γνώσης και διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντός του © 2ο Γυμνάσιο Βούλας 2010 - Παιδαγωγική υποστήριξη: Βασίλης ΨΑΛΛΙΔΑΣ - Ψηφιακή υλοποίηση: Αργύρης Θεοδωράκης, Παιδαγωγική Ομάδα ευαισθητοποιεί τους νέους σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής στην κατεύθυνση της αειφορίας. Το κτήριο Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Άμφισσας φιλοξενήθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί και πραγματοποίησαν το πρόγραμμα Οι μαθητές εξερευνούν την πόλη της Άμφισσας