που υλοποιούνται στο ΚΠΕ: Το Δάσος πηγή ζωής  Ελιά. Το δώρο των θεών στη φωκική γή Γεωπεριβαλλοντικά – γεωμυθολογικά μονοπάτια στη Φωκίδα Πόλη και οικοσύστημα Περπατώ,οδηγώ και μαθαίνω Μαθητές του 2ου Γυμν. Βούλας, σε σύσκεψη στο ΚΠΕ Άμφισσας. Υλοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διάρκειας μίας έως τεσσάρων ημερών για σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το ΚΠΕ Άμφισσας. Μαθητές του 2ου Γυμν. Βούλας, σε σύσκεψη στο ΚΠΕ Άμφισσας. Το κτήριο Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Άμφισσας φιλοξενήθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί Τα προγράμματα έχουν σχέση με θέματα γνώσης και διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντός του και συνδέονται με τα εθνικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.     Παιδαγωγική Ομάδα ευαισθητοποιεί τους νέους σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον