Προστατευόμενες Περιοχές, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ενέργεια Τριήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 2ου Γυμνασίου Βούλας